Onlineİşlem
İYI HUYLU PROSTAT BÜYÜMESI

            Bilimsel adıyla "benign prostat hiperplazisi" kelimelerinin baş harflerinden esinlenerek kısaca (BPH) olarak tanımlanan hastalık, yaşlanan erkekte ortaya çıkan prostat bezinin iyi huylu büyümesidir. 50 yaşındaki erkeklerin %30'unda, 60 yaşındaki erkeklerin %50'sinde başlangıç şeklinde prostat büyümesi bulguları saptanırken, 80 yaşında hastalığın görülme sıklığı %90'ı bulmaktadır. Prostat büyümesinin nedeni belli değildir. Prostat bezinin büyümesinde birçok faktörün etkili olduğu ileri sürülmektedir. Mutlak gerekli olduğu kabul edilen etmenlerin birincisi yaşlanma, ikincisi erkeklik hormonlarının varlığıdır. Kısaca bu yaşlarda erkeklik hormonu (testosteron) ve kadınlık hormonu (östrojen) arasındaki oran değişikliğinin ve bunların etkileşimlerinin bir sonucu olduğu düşüncesini destekleyen bilimsel kanıtlar vardır. Ayrıca, ailesel ve genetik faktörlerin rol oynadığı da bilinmektedir.

            Prostat, mesanenin altında idrar yolunu çepeçevre saran kestane şeklinde bir bezdir. Bu konumu dolayısı ile prostat bezinin büyümesi, idrar kanalını sıkıştırarak idrar ile ilgili şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu şikayetler; idrar yapmayı hemen başlatamama ve idrar yapmadan önce bekleme, idrar akım hızında yavaşlama, idrarın tazyiksiz gelmesi ve kalınlığının azalmış olması, mesaneyi tam boşaltamama hissi, kesik kesik idrar yapma, idrar sonunda damla damla idrarın devam etmesi, gece birkaç kez uykudan uyanarak idrar yapma gibi şikayetlerdir. İlerlemiş olgularda idrarın yapılamaması ve idrarın sonda ile boşaltılması gerekebilmektedir.  Önlem alınmazsa, giderek bu tabloya böbrek yetmezliğine uyan diğer belirtiler de eklenir.

            Belirtilerin şiddetini ortaya koyma bakımından Uluslararası Prostat Semptom Skorlaması adında belirti puanlaması geliştirilmiştir. Bu sistemde idrar sıklığı ve idrar yapma zorluğu ile ilgili sorular mevcuttur. Bu sayede BPH ile ilgili şikayetleri şiddetine göre sınıflamak mümkün olmaktadır.
Prostat bezinin büyümesinin tanısını koymak için hastadan hastaya değişen bir çok test uygulanmaktadır. Parmakla rektal muayene, kanda PSA testi, üriner sistem ultrasonografisi, idrar akış hızı testi en sık uygulanan testlerdir.

            Prostat bezinin büyümesi tedavileri arasında, sadece takip, ilaç tedavisi, cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi alternatifleri arasında açık ameliyat, kapalı ameliyat TUR(P), Greenlight lazer ile buharlaştırma yöntemleri günümüzde tercih edilen ameliyat seçenekleri halindedir.

Copyright © 2010 Murat Demirbaş Tüm hakları saklıdır. Bu sitenin içeriği, tasarımı ve yazılımı Murat Demirbaş’a aittir ve telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır. Yazılı izin olmadan kullanılamaz.

- Anatomi ve Fizyoloji- Ürolojik Enfeksiyonlar- Taş Hastalıkları
- İyi Huylu Prostat Büyümesi- Greenlight Lazer- Prostat Kanseri
- Böbrek Kanseri- Mesane Kanseri- Testis Kanseri
- İnkontinans (İdrar Kaçırma)- Testis Hastalıkları- Penis Hastalıkları
- Erkek İnfertilitesi (Kısırlık)- Erektil Disfonksiyon (impotans)